You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Üstün Donanım

LİV Hospital Ulus Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünün özel dizayn edilmiş A+ ameliyathanesi standartüstü bir donanıma sahiptir. Özel son sistem ameliyat mikroskopu intraoperatif floresan boyama, ICG anjiyografi, navigasyon ve 3D kayıt ve telekonferans sistemlerine sahiptir. Kliniğimiz ZEISS firmasının dünyadaki bir kaç lansman kliniklerinden birisidir. Yeni tasarlanan sistemler öncelikle ameliyathanemize transfer edilmekte, ulusal ve Uluslar arası kongrelerde bu sistemlerin workshopları bölümüz tarafından yapılmaktadır. Aynı şekilde ameliyathanemizde son sistem navigasyon, ultrasonografi, nöromonitörizasyon ve anestezi sistemleri kullanılmaktadır. Ameliyathanemizde gerekli vakalarda elektrofizyolojik monitorizasyon yapılarak nörolojik fonksiyon kaybı riski en aza indirgenmektedir. Tüm kranial vakalar operasyon sonrası ilk gün tek yataklı izole odalar şeklinde düzenlenmiş yoğun bakım ünitesinde beyin cerrahisi ve yoğun bakım ekibinin ortak yaklaşımı ile izlenmekte ve genellikle ertesi gün odasına transfer edilip hasta için en güvenli ve en doğru dönemde taburcu edilmektedir. Gerekli tümolgulara ameliyat sırasında veya sonrasında MR çekimleri gerçekleştirilmektedir. Çoğu vakalarda ameliyat sırasında veya sonrasında kan transfüzyonu gerekmemiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde deneyimli ekip çalışması ve ileri teknolojik donanım önemli rol oynamaktadır.

Pediatrik hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası takibinde hastanemiz pediatri bölümü birinci derecede aktif rol oynamakta ve hastalar yattıkları sürece pediatri uzmanları ile birlikte çocuk servisi ve yoğun bakımında takip edilmektedir.

Bölümümüzün klinik çalışmaları yanı sıra akademik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır. Hastanemizin bağlantılı olduğu İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yapılan toplantı ve eğitim faaliyetleri sürekli biçimde devam etmektedir. Floresan rehberliğinde tümör cerrahisi konusunda ülkemizde ilk kez iki eğitim toplantısı düzenlenmiş, dünyada da yeni lense edilen bu konuda Uluslar arası yayınlar yapılmıştır. Öğretim üyelerimiz pek çok yurt içi ve dışı toplantıda konuşmacı, panelist, oturum başkanı olarak görev almışlardır.