You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Tümör Ameliyatlarında Mutlu Eden Sonuçlar Alınıyor

Beyin tümörlerinin semptom ve bulguları arasında kafa içi basıncındaki artışa bağlı baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler ve göz dibinde ödem, ilerleyici motor kayıplar, havale geçirme, bilinç seviyesinde değişiklik ve hormonal bozukluklar ile ortaya çıkabilmektedir. Beyin tümörlerinin önemli bir kısmı cerrahi olarak bütünüyle çıkarılabilirse, radyoterapi ve/veya kemoterapi gibi yardımcı tedavi yöntemlerine gerek kalmamaktadır. Buna karşın cerrahi yollarla bütünüyle çıkarılmış gibi gözükse de tekrarlama olasılığı yüksek bazı tümörlerde takip eden dönemde radyoterapi ve kemoterapi verilmesi gerekebilmektedir.

Tümör tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesinden ödün vermeden tümörü yok etmek veya en azından sağlıklı ve kaliteli yaşam süresini olabildiğince uzatmaktadır.

<strong>Floresans Kılavuzluğunda Beyin ve Omurilik Tümörleri Cerrahisi</strong>

Floresan Guided sayesinde beynin tamamı taranıyor ve tümörlü bölgenin hepsi tespit edilebiliyor. Bu yöntem ile beynin dokusuna verilen zarar en aza indirilmiş oluyor.