You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ

Bölümün tanıtımı

Pediatrik Nöroşirürji diğer bir deyimle Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi, çocukluk çağının cerrahi girişim gerektiren beyin, sinir ve omurilik hastalıkları ile ilgilenen özelleşmiş bir branştır.

LİV Hospital Ulus Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü içerisinde farklı bir anlayışla yeniden organize edildi. Çocuk hastalarına kesintisiz hizmet veren bölüm, hastanemizin diğer bölümleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Konusunda deneyimli ekibi, özel çocuk hastalıkları servisi ve yoğun bakımları, en son teknolojiye sahip ameliyathaneleri ile basit ya da kompleks her türlü hastalığı kısa sürede etkin olarak çözümleyebilecek şekilde tasarlandı.

Bölümümüzde henüz anne karnındaki bebekten 18 yaşına kadar tüm çocukların beyin ve sinir cerrahisi ile ilgili bütün cerrahi problemler ekip halinde değerlendiriliyor. Bölümümüz, yapısı gereği Çocuk Hastalıkları, Yenidoğan Birimi, Nöroradyoloji Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü, Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Çocuk Onkolojisi, Çocuk Psikiyatrisi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Çocuk Ürolojisi Bölümü ve diğer ilgili branşlarla yakın işbirliği içinde çalışıyor. Hastalar, güncel ve etkinliği kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle ortak platformlarda hızlıca değerlendiriliyor ve çözüme ulaştırılıyor.

Uğraşı alanları ve hastalıklar

Pediatrik Nöroşirürjinin ilgi alanları ve sıklıkla uğraşı verdiği hastalıklar şöyle sıralanabilir:

* Sinir sisteminin doğumsal anomalileri

* Hidrosefali – Beyin su dolaşımında bozukluk sonucunda su toplanması

* Beyin ve omurilik tümörleri

* Spina bifida – omurga ve omurilik kapanma defektleri

* Çocukluk çağı beyin ve omurilik damarsal hastalıkları – anevrizma ve arteriyovenöz malformasyonlar

* Kafatası şekil bozuklukları – kranyasinostozlar

* Epilepsi ve hareket bozuklukları

* Yenidoğan doğumsal beyin kanamaları

* Kafa travmaları ve spinal travmalar

* Spastisite ve omurga şekil bozuklukları

Teknik altyapı

LİV Hospital Ulus Pediatrik Nöroşirürji Bölümü çocuk hastalarının yatarak tedavilerini çocuk hastalıkları servisi ve çocuk / yenidoğan servisleri içerisinde yapmaktadır. Bu birimlerde çocuklara uygun her türlü altyapı, en modern ve teknolojik olarak sağlanmıştır. Pediatrik Nöroşirürjinin ana üssü olan ameliyathane ise sadece beyin ve omurilik ameliyatları için kullanılan özel bir yapı olarak düşünülmüştür. Tüm ameliyatlar dünyada sayılı merkezde kullanılan özel ameliyat mikroskopu (Zeiss Pentero 900) altında gerçekleştirilmektedir. Bu mikroskop ameliyat edilen alanı büyütmesi ve aydınlatması yanında özel filtreleri ile tümör ve damarları boyayarak daha incelikli ameliyatlar yapılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda tümör cerrahisinde sodyum florescein ve 5-ALA boyar maddelerinin verilmesi sonrası özel Yellow 560 ve Blue 400 filtreleri tümörün normal beyin ve omurilik dokusundan daha kolay ayrılabilarak amelitla alınabilmesini sağlamaktadır. Hastanemiz özellikle “floresan kılavuzluğunda tümör cerrahisi” olarak da anılan bu yöntemin dünyada ilk uygulayıcıları arasında yer almaktadır. Özel mikroskop sistemi ayrıca ameliyat sırasında ICG maddesi ile anjiyografi yaparak damarları anında görünür hale getiren IR800 kamerasına sahiptir. Mikroskop sisteminin en son harikası Zeiss Kinevo 900 mikroskopu henüz piyasada satışa verilmeden Zeiss firması tarafından dünyanın en ünlü birkaç kliniği ile beraber kliniğimize  demo amaçlı gönderilmiştir. Sistem hem 2D hem 3D kayıt yapabilmektedir.

Beyin ameliyatlarında doğruluğu önemli ölçüde arttıran navigasyon sistemi (Medtronic Stealth Station) ve özel nöro ultrason (Hitachi Aloka Alpha) sistemleri hemen her ameliyatta kullanılmaktadır. Gereken her olguya ameliyat sırasında bilgisayarlı tomografi (CT) ve/ veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yapılabilmektedir. Ameliyat sırasında beyin ve omurilik fonksiyonları nöromonitörizasyon yöntemleri kullanılarak sürekli izlenebilmektedir. En modern endoskop sistemleri, tümör cerrahsinde kolaylık yaratan ultrasonik aspiratör ve her türlü cerrahi / mikrocerrahi setleri kullanımdadır. Ameliyathane donanımı ve altyapısı standartüstü koşullardadır.

Ameliyatların güvenli ve etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan anestezi uygulamaları deneyimli ekibimiz tarafından son sistem cihaz ve materyallerle uygulanmaktadır. Yoğun bakım altyapısı ve ekipmanı çocuk hastalar için özel olarak tasarlanmıştır ve deneyimli ekibi ile hizmet vermektedir.

Teşhis Üniteleri

Pediatrik Nöroşirürji özel tetkiklere ihtiyaç duyan bir branştır. Çocuklara mümkün olan en az tetkik yapılarak tanı konulmaya çalışılması bir ilkedir. Hastane ortamından çekinen çocukların tetkiklerinin en kısa sürede sonuçlandırılması temel ilkemizdir. Hastanemizde çocuk hastalara bu tetkiklerin kolaylıkla yapılabilmesi için gereken her şey düşünülmüştür. Sıcak bir ortam, deneyimli personel, ve gereken hastalara sedasyon (hafif narkoz) gibi… Beyin ve omuriliğin özel görüntülenmesini sağlayan bilgisayarlı tomografi (CT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazları ile rutin günlük incelemeler yanında ileri tümör ve damarsal incelemeler yapılmaktadır. Çocuk hastaların bu cihazların içinde bir süre hareketsiz kalmalarını sağlamak için Anesteziyoloji Bölümü içinde oluşturulmuş özel pediatrik tim hizmet vermektedir. Çok az hastanede yapılabilen pediatrik anjiyografi ve girişimsel nöroradyoloji (damar içinden damarsal hastalıkların tedavisi) ekibimiz içerisindeki nöroradyoloji grubu tarafından yapılmaktadır. Kan alma üniteleri özeldir, her türlü ileri kan ve doku tetkiki yapılması mümkündür. Ayrıca ultrason, düşük doz dijital radyografi, elektroensefalografi, elektronöromyografi, nöropsikometri gibi pek çok tetkik imkanı bulunmaktadır.

Yapılan cerrahi girişimler

LİV Hospital Ulus Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, branşında en üst düzeyde güncel ve bilimsel cerrahi girişimleri uygulamak prensibini benimsemiştir. Bu kapsamda her ameliyat grubu için gerekli donanım ve ekipman titizlikle seçilmiştir.

* Beyin ve omurilik tümörleri: Çocukluk çağı (pediatrik) beyin tümörleri hem çocuk hem aile açısından baş edilmesi zor bir süreçtir. Bu çağdaki her tümör kötü huylu tümör (tedavi edildikten sonra yeniden nüksedebilen ve ameliyat sonrası radyoterapi / kemoterapi gerektiren) değildir. çocukluk çağı beyin tümörlerinin bu konuda deneyimli ekipler tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir. Tetkikler ekip tarafından ayrıntılı değerlendirilerek tedavi şekli belirlenir.

Beyin tümörlerinin tedavisi öncelikle bu tümörün çıkartılarak kafa içi basıncının düşürülmesi ve beyindeki baskının kaldırılmasıdır. Tümör ameliyatla çıkartılarak patolojik incelemeye gönderilir. Son yıllarda beyin ameliyatlarında çok gelişmiş teknolojik sistemler kullanılmaktadır ve başarı oranı çok yüksektir. Teknik altyapı bölümünde bahsedilen özel ameliyat mikroskopları ile ameliyat alanı çok büyütülerek mikrocerrahi yöntemlerle ve özel boyamalarla tümörler boyanarak ameliyat yapılır. Yön bulucu navigasyon sistemleri, ultrason, CT / MR ve nöromonitörizasyon (beyin fonksiyonlarını ameliyat sırasında sürekli kaydetme) da ameliyatlarda sıklıkla kullanılır.

Ameliyattan sonra gereken hastalara uygulanacak diğer tedaviler konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapılır.

* Hidrosefali: Beyin ve omurilik, sürekli olarak üretilip emilen bir özel su sistemi içinde korunmaktadır. Bu sistemdeki aksaklıklarda beyin içerisinde su biriker ve hidrosefali denilen durum oluşur. Bu çocuklar iki yaş altında iseler başları büyümeye başlar. Diğer çocuklarda aynı tümörlerdeki gibi kafa içinde basınç artmasına bağlı belirtiler ortaya çıkar. Hidrosefalinin cerrahi tedavisinde hastaya, biriken fazla sıvının başka bir vücut boşluğuna, özellikle karın boşluğuna aktarılmasını sağlayan özel şant sistemleri yerleştirilir. Dışarıdan bir kumanda yardımıyla basınç ayarlaması uzaktan yapılabilen şant sistemleri bulunmaktadır. Bazı hastalara endoskop yardımıyla yapılan uygulamalar da gerçekleştirilmektedir ki bu uygulamaya E3V (endoskopik third ventrikülostomi) ameliyatı denilmektedir.

* Doğumsal anomaliler: Sinir sisteminde çok sayıda doğumsal anomali görülebilmektedir. Bu gebeliklerin bir kısmı erken dönemde maalesef düşükle sonuçlanır. Günümüzde çok erken dönemlerden itibaren özel tanı yöntemleri ile anomalili gebelikler saptanabilmektedir. Erken tanı alamamış ve geri dönülemez gebeliklerde Kadın Doğum Bölümü ile işbirliği içerisinde doğum öncesi tüm tetkikler yapılarak bebeğin ideal şartlarda doğması ve gerekirse hemen cerrahi olarak tedavi edilmesi mümkündür. Bu konuda ekibimiz gerekli hazırlık ve ekipmanı ile 24 saat hizmet vermektedir. Bu anomalilerin bir kısmı cerrahi olarak düzeltilebilir; Chiari malformasyonu, Dandy-Walker malformasyonu gibi.

* Spina bifida: Beyin ve omurilik anne karnında ilk oluşumları sırasında önce bir uzun oluk sonra da boru şeklnde gelişir. Bu sırada meydana gelen problemlerde bebekler özellikle bel bölgelerinde açık ya da cilt ile kapalı bir kese ile doğarlar. Spina bifids denilen bu özel anomalinin pek çok çeşidi vardır ve çoğunlukla acil ameliyat gerektirir. Bu bebekler ayrıca ciddi kemik ve ürolojik problemler de yaşarlar. Açık spina bifidalar hemen, diğerleri daha geç dönemde mikrocerrahi yöntemle ameliyat edilirler.

* Kranyosinostoz:  Kafatası kemikleri bebeklerde birbirinden ayrıayrıdır ve yaklaşık iki yaşlarında kemikler birbiri ile tamamen kaynaşırlar. Bu bağlantı noktaları erken kaynaşırsa bebeğin başında özel şekil bozuklukları meydana gelir. Hastanemizde altı aylık öncesi bu bebekler minimal invaziv teknikle ameliyat edilerek daha kısa sürede iyileşme, hastanede kısa yatış, az kan kaybı ve küçük yara izi gibi avantajlar sağlanmaktadır. Daha geç gelen hastalar ve yüzü de içeren kemik bozukluğu olanlar Plastik Cerrahi bölümü ile ortak olarak yeniden şekillendirme ameliyatı için hazırlanırlar.

* Çocukluk çağı beyin ve omurilik damarsal hastalıkları: Daha nadir olan bu hastalıklar nöroradyoloji birimi ile beraber değerlendirilerek tanısal tüm tetkikleri yapılmakta, gereken olgulara cerrahi ya da nöroradyolojik girişimler uygulanmaktadır. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümüz beyin ve omurilik damar hastalıkları konusunda geniş bir deneyim sahibidir.

* Epilepsi ve hareket bozuklukları: Epileptik nöbetlerin pekçoğu ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Ancak bazı bebek ve çocuklarda ilaçlara son derece dirençli ve gün i,çinde çok sayıda gerçekleşen nöbetler olabilir. Bu hastalar pediatrik nöroşirürji ekibimiz tarafından çocuk nörolojisi birimi ile ayrıntılı şekilde değerlendirilerek özel beyin ameliyatları planlanır. Bazı hastalara bazı durumlarda “vagus siniri uyarıcısı” denilen ve kalp piline benzeyen bir cihaz yerleştirilerek nöbetler azaltılır. Bazı hastalarda da istemsiz ve önlenemeyen kol, bacak ve vücut hareketleri vardır. Bir kısmı genetik olan bu hastalıklarda da aynı Parkinson hastalarında olduğu gibi ameliyatla beyinin hedeflenmiş özel noktalarına “derin beyin stimülasyonu – DBS” cihazı yerleştirilerek uyarım verilir ve hareketler engellenir.

* Yenidoğan doğumsal beyin kanamaları: Özellikle prematüre doğmuş bebeklerde beyin gelişimini sağlayan bir dokunun kanaması sonucu hayatı tehdit eden ciddi bir tablo oluşabilir. Bu bebeklere acil girişim uygulanması sonrası yenidoğan yoğun bakım biriminde uzun bir tedavi gerekli olmaktadır. Bu riski taşıyan gebelikler Kadın Doğum, Yenidoğan ve Pediatrik Nöroşirürji Bölümlerimiz tarafından izleme alınır ve girişim için sistem hazır tutulmaktadır..

* Kafa travmaları ve spinal travmalar: Maalesef aktif çocukluk çağında kazalar kaçınılmazdır. Gerek kafa gerekse omurga ve omurilik yaralanmasına uğrayan çocuk hastalara 24 saat kesintisiz hizmet verilmekte, her türlü acil girişim için acil servis başta olmak üzere tüm ilgili birimler koordineli çalışmaktadır.

* Spastisite ve omurga şekil bozuklukları: Beyin felci başta olmak üzere bazı hastalıklarda kol ve bacaklarda gelişen spastik tonus artışı ve kramplar hastaların günlük yaşam ve bakımını çok zorlaştırmaktadır. Bu hastalara uygulanan özel omurilik ameliyatları (rizotomi) bölümümüzde yapılmaktadır. Büyük çocuklar için omurilik etrafına bilgisayar kontrollü ilaç veren özel pompa sistemleri (baklofen pompası) da yerleştirilmektedir. Omurgasında ciddi şekil bozukluğu gelişen hastalar (skolyoz ve kifozlar), çocuk spinal ortopedi ekibi ile beraber değerlendirilerek ortak ameliyatlar planlanmaktadır. Bu hastalıklarda en önemli yardımcı bölümümüz Pediatrik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimidir.

Ekibimizin özellikleri

LİV Hospital Ulus Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, bağlantılı olduğu İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilgili Anabilim Dalı’nı da oluşturan kadrosu ile beraber gerek klinik gerekse akademik ve bilimsel yoğun bir çalışma temposu içerisindedir. Yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da pek çok merkezde yapılması mümkün olmayan ya da aşırı riskli bulunarak geri çevrilen pek çok hasta başarılı bir şekilde ameliyat edilmektedir. Hastanemizdeki ilgili tüm birimlerle yakın işbirliği yapılması, sahip olduğumuz teknolojik imkanlar başarı yüzdesini arttırmaktadır. Her yıl düzenlenen canlı cerrahi kurslarına birçok beyin cerrahı bizzat gelerek, bir kısmı da internetten webcast yoluyla iştirak etmektedir. Yapılan çalışmalar uluslararası beyin cerrahisi literatüründe saygın dergilerde yayınlanmakta, kongre ve sempozyumlarda çalışmalarımız anlatılmaktadır. Bu ekip içinde özelleşmiş olan “Pediatrik Nöroşirürji” ekibimiz çocuk hastalarımızın her türlü nöroşirürjikal sorununa doğru cerrahi çözümler bulmak için çaba göstermektedir. Her biri konusunda uzman cerrahlarımız ve diğer bölüm hekimleri, “Pediatrik Nöroşirürji” birimi için farklı bir yaklaşımla yeniden organize olarak sistemi bütünüyle yeniden tasarladılar.

Temennimiz hiçbir bebeğin hiçbir çocuğun hasta doğmaması, hastalanmamasıdır. Bununla beraber bir hastalık durumu ile karşılaşan her çocuğumuza en iyi sağlık hizmetini vereceğimizin altını çizmek isteriz.

Pediatrik Nöroşirürji Ekibi

Prof. Dr. Talat KIRIŞ

Prof. Dr.Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Burcu GÖKER