You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Omurga ve Omurilik Hastalıkları Cerrahisi

Omurga cerrahisi / spinal cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinin rutin pratiğinin bir parçasıdır. Günlük uygulamada boyun fıtığı, bel fıtığı, bel kayması, omurga travmaları, omurga ve omurilik tümörleri, spinal dar kanal (omurilik daralması), ve başarısız bel cerrahisi sıklıkla tedavi edilen problemlerdir.

Kliniğimiz bünyesinde bir çok omurga / omurilik tümörü ve vasküler lezyonlar (AV-Fistül) için dünyada ve ülkemizde sayılı merkezde kullanılan gelişmiş teknoloji (nöronavigasyon, nöromonitörizasyon, floresan klavuzluğunda cerrahi, intraoperatif anjiografi) uygulanmaktadır. Bu sayede mümkün olan bir çok lezyonda küçük kesi ile büyük rezeksiyon güvenli ve doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Her bel ağrısı, boyun ağrısı cerrahi tedavi gerektirmemektedir. Bel fıtığı ya da boyun fıtığı tanısı alan hastaların çok küçük bir yüzdesi ameliyat olmaktadır. Bu nedenle doğru hastanın, doğru teknikle uygun zamanda ameliyat edilmesi başarı oranını yükseltmektedir. Kliniğimizde tüm cerrahi girişimlerde mikronöroşirürjikal teknik uygulanmaktadır.

Kemik erimesine bağlı omurga kırıklarında vertebroplasti ya da kifoplasti tekniği ile kapalı redüksiyon perkutan olarak yapılabilmektedir.

Hali hazırda kliniğimiz canlı cerrahi ve 3 boyutlu yayın kabiliyeti ile birçok kompleks cerrahinin eğitim ve uygulama ünitesidir.

Herbiri konusunda uzmanlaşmış zengin hekim kadrosu ile her vaka detaylı olarak nöroradyoloji / onkoloji konseyinde tartışılarak hastanın en doğru ve güncel tedaviye ulaşması sağlanmaktadır.