You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Nöroşirurji (Beyin ve Sinir Cerrahisi)

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, erişkin ve çocuk hastalarda görülebilen tüm cerrahi nörolojik hastalıkların tedavisini gerçekleştirebiliyor. Bu kapsamda özellikl, olarak beyin,omurilik ve hipofiz tümörlerinin ameliyatları intraoperatif navigasyon / ultrason ve floresans boyama eşliğinde özel ameliyat mikroskobu ve endoskop ile yapılıyor. Ayrı şekilde beyin ve omurilik damar hastalıklarının ameliyatları intraoperatif ICG anjiyografi eşliğinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca fonksiyonel nöroşirürji (Parkinson hastalığı ve diğer hareket hastalıklarında derin beyin stimülasyonu trigerminal nevralji, hemifasiyal spazm, ağrı ve spastisite cerrahisi) pediatrik nöroşirürji (hidrosefali,sinir sistemi konjenital malformasyonları, kranyosinostozlar) ve erişkin ve çocukluk çağı epilepsi cerrahisi güncel tedavileri Liv Hospital’de başarıyla yapılıyor.Yine genel nöroşiruji kapsamında yer alan bel ve boyun disk hernileri,hidrosefali travmatik lezyonların da tedavileri yapılabiliyor.Uygulamaların tümünde modern ekipmanlar ve peroperatuar kayıt sistemleri(nöromoritorizasyon) tecrübeli ekipler tarafından kullanılıyor.

30722239_m

Ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri deneyimli nöro anestezi ve nöro reanimatörler tarafından veriliyor.kompleks cerrahilerin gerektirdiği uzman kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla dünya standartlarında bir donanımla,kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verilmesi amaçlanıyor.Böylece nöroşiruji ekibinin cerrahi deneyimi en son tekneloji ile desteklenerek hastaların en az risk ile en etkin ve güvenli tedavisi amaçlanıyor.