You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Nöropatoloji

Liv Hospital Nöropatoloji bölümündeki histopatolojik değerlendirmelerde mikroskobik incelemenin yanı sıra, 9-14 alt birimden oluşan immunhistokimyasal paneller uygulanmakta ve sonuçlar Nöroşirurji, Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nöroradyoloji ve Patoloji uzmanlarının da yer aldığı haftalık tümör konseylerinde tartışılmaktadır. Bu şekilde hastaların cerrahi sonrasında ideal tedavi şeması oluşturulmakta, hastanın radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemlerine ihtiyacı olup olmadığı belirlenmektedir.

Adsız