You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Nörolojik Bilimler Konseyi İle İdeal Tedavi

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde her hafta Beyin ve Sinir Cerrahisi, Nöroloji, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Endokrinoloji, Radyoloji, Algoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Patoloji ekiplerinin katıldığı “Nörolojik Bilimler Konseyi” toplantısı yapılmaktadır. Seçilmiş hastalar multidisipliner olarak değerlendirilmekte, tedavi opsiyonları değerlendirilmektedir.Tümör hastalarımızın histopatolojik değerlendirmeleri uzman nöropatolog tarafından titizlikle yapılmaktadır. Her patoloji örneğine mikroskopik incelemenin yanı sıra, 9-14 alt birimden oluşan immünhistokimyasal paneller uygulanmakta ve sonuçlar Nöroşirürji, Onkoloji, Nöroradyoloji ve Patoloji uzmanlarının da yer aldığı haftalık tümör konseylerinde tartışılmaktadır. Bu şekilde hastaların cerrahi sonrasında ideal tedavi şeması oluşturulmakta, hastanın radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemlerine ihtiyacı olup olmadığı belirlenmektedir. Günümüzde kanserdeki başarı şansı; hastaya, kanserin tipine ve uygulanan tedavi yaklaşımına göre değişmektedir. Kişiye özel çok yönlü tanı ve tedavi, bu konudaki en önemli adımdır. Bu yüzden de tedavi seçeneklerinin sunumunda, farklı disiplinlerden hekimlerin bir araya gelerek hastaya en uygun tedaviye karar vermesi, kanser hastaları için hayati önem taşımaktadır.