You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Bellek Check Up

“NÖRO” CHECK-UP

Nöro Check-Up Neden Yapılır?

Bedenin diğer kısımları gibi sinir sistemi de yaşlanma ile bazı fonksiyoları yerine getirmekte zorlanmaktadır. Bazı nörolojik hastalıkların tanısı ise ancak hastalık ilerlediğinde yapılabilmektedir. Bu check-up’ın amacı sinir sistemindeki olası aksaklıkları erken tanımak ve önlem/tedavi seçeneklerini belirlemektir.

Kimler İçin Uygundur?

Sinir sistemi ile ilgili bir hastalığı olsun olmasın 50 yaş üstündeki bireylerin ayrıntılı nörolojik/nöroradyolojik ve nöroşirürjikal değerlendirilmesi için dizayn edilmiştir.

26163586_l

Ne Kadar Sürer?

Nöro Check-Up bir günde sonuçlandırılmaktadır.

Hangi Tetkikler Yapılır?

Nöro Check-Up öncesi kardiyoloji check-up’ının yapılması önerilir. Nöro Check-Up şunları içerir: ayrıntılı nörolojik ve sistemik muayene, rutin ve sinir sistemine özgü bazı parametrelerin bakıldığı ayrıntılı biyokimyasal testler EKG, akciğer grafisi, EKO kardiyografi ve beyin damarlarının duplex doppler ultrasonografisi, beyin MR incelemesi, kısa nöropsikometri testi ve gereken hastalara EEG,EMG ve diğer MR incelemeleri.
Sonuçları Kim Değerlendirir?
Nöro Check-Up sonuçları nörolog, nöroradyolog ve nöroşirürji uzmanı tarafından değerlendirilir. Hasta durumu konusunda bilgilendirilir. Tüm tetkikleri bir dosya ve CD şeklinde teslim edilir.

Ne Sıklıkta Yapılmalıdır?
Nöro Check-Up’ın yılda bir kez yapılması önerilir.

“Nöro” Check-up / Detaylar

• Detaylı anamnez ve tıbbi geçmiş sorgusu
• Ayrıntılı sistemik ve nörolojik muayene
• Risk faktörleri ve beden kondüsyonunun değerlendirilmesi
• Kısa nöropsikometrik test
• EKG
• Ekokardiyografi
• Abdominal aorta duplex Ultrasonografisi
• Beyin damarlarının (karotis/vertebral) duplex Ultrasonografisi
• Kan ve idrar tahlili
– AKŞ, HbA1c, kolesterol tetkikleri, koagülasyon tetkikleri, böbrek fonksiyonları, KC fonksiyonları, CK, elektrolitler, vit. B12, folik asit, protein analizi, hormonlar, temel romatizmal ve enfeksiyoz parametreler, hemogram, sedimantasyon, tam idrar analizi.
• Görüntüleme
– Beyin MR (T1,T2,Flair, Diffüzyon,ADC,MRA,C2’ye kadar)
• Gerekebilecek diğer tetkikler
– EEG, EMG, Spinal MR’lar