You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

İleri Tanı ve Tedavi Üniteleri

UZMANLIKLAR, PROGRAMLAR, İLERİ TANI VE TEDAVİ ÜNİTELERİ

 • Beyin ve Omurilik Tümörleri Merkezi – Nöroonkoloji
 • Hipofiz Hastalıkları ve Cerrahisi – Nöroendokrinoloji
 • Nöroendoskopi – Hidrosefali ve Tümörlerin Tanı ve Tedavisi
 • Beyin ve Omurilik Damar Hastalıkları – Vasküler Nöroloji / Nöroşirürji, İnme(Stroke) Merkezi
 • Epilepsi Tanı ve Tedavi Ünitesi
 • Nörodejeneratif Hastalıklar, Alzheimer ve Demans Merkezi
 • Başağrısı Değerlendirme ve Tedavi Ünitesi
 • Fonksiyonel Nöroloji / Nöroşirürji Tanı ve Tedavi Ünitesi
 • Pediatrik Nöroloji / Nöroşirürji
 • Spinal Cerrahi (Sinir Sistemi ile İlişkili Omurga Patolojileri)
 • Gelişmiş Nöro – Patoloji Laboratuar
 • Tanısal ve Girişimsel Nöroradyoloji
 • Travmatik Beyin ve Omurilik Yaralanmaları
 • Nöro – Yoğun Bakım Merkezi

BÖLÜMÜMÜZDEKİ MODERN TANI VE TEDAVİ TEKNOLOJİLERİ

 • Floresans Kılavuzluğunda Beyin ve Omurilik Tümörleri Cerrahisi
 • Nöronavigasyon / intraoperatif Ultrasonografi
 • Nöroendoskopi
 • Leksell Stereotaksi Sistemi & Çerçevesiz Stereotaksi
 • Nöromonitörizasyon
 • EMG / SEP / MEP / BAEP
 • Video EEG / İnvaziv EEG Kaydı
 • Nöroradyoloji : 3T MR, Multislice BT, Biplan Digital Nöroanjiografi (DSA)
 • SPECT / PET-CT
 • Gelişmiş NöroPatoloji Laboratuarı
 • Truebeam Radyoterapi
 • Nöropsikometri