You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Ekibimiz

Prof. Dr. Özenç MİNARECİ

Uzmanlık Alanları

Girişimsel Radyolog
Nöroradyoloji

Diğer Alanlar

• Beyin, omurga, baş-boyun bölgesi hastalıklarının görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi, tanı konulması
• Beyin, boyun, ve omurganın damar hastalıklarının anjiografi yöntemiyle incelenmesi
• Beyin, boyun ve omurganın damar hastalıklarının endovasküler yöntemlerle tedavisi ( kapalı ameliyat )
• Beyin damarı anevrizmalarının tedavisi ( beyin kanaması geçirmiş veya geçirmemiş kişilerde )
• Beyin damarlarındaki darlıkların stent yöntemiyle tedavisi
• Beyin damarlarındaki fistül ve arteriovenöz malformasyon gibi hastalıkların embolizasyon yöntemiyle tedavisi
• Boyun damarlarındaki darlıklarda stent uygulanması ( şemsiye yöntemi kullanılarak )
• Baş-boyun bölgesi ve bazı beyin tümörlerinde açık ameliyat öncesinde tümörü besleyen damarların tıkanarak, ameliyat riskinin azaltılması
• Doğum lekesi-hemanjiom ve vasküler malformasyon gibi hastalıklarda embolizasyon tedavisi
• Omurilik ve etrafındaki zarlarındaki damar hastalıklarının endovasküler yolla tedavisi
• İnme olan hastalarda, acil girişimle damarı tıkayan pıhtıyı eriterek beynin olabildiğince az hasarla bu tabloyu atlatmasını sağlamak
• Beyin kanaması geçiren hastalarda vazospazm adı verilen damar büzüşmesinin endovasküler tedavisi
• Kontrol altına alınamayan burun kanamalarında (epistaksis) kanayan damara anjiyografi yöntemiyle ulaşarak bu damarın tıkanmasıdır

Eğitim ve Deneyim

• 1997 yılında profesör ünvanını almıştır
• 1991 yılında doçent ünvanını aldı.
• 1994 yılından beri İstanbul Tıp Fakültesi Nöroradyoloji Bilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır
• Girişimsel nöroradyoloji konusunda eğitim amacıyla Zürih Üniversitesi Nöroradyoloji Enstitüsü’ nde Prof. A. Valavanis ve A.B.D. New York Beth İsrail Hastanesi’ nde Prof. Alex Berenstein’ in kliniklerinde çalışmalarını sürdürdü.
• 1989 yılında, o tarihte ülkemizde ilk kez kurulan Nöroradyoloji anabilim dalının kurucu kadrosunda göreve başladı.
• 1987-1989 yıllarında Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’ nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. .
• 1986 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi radyoloji anabilim dalına geçerek 1987 yılında radyoloji uzmanı oldu.
• İki yıllık zorunlu hizmetinin ardından 1984 yılında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi’ nde radyoloji asistan
• İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ nden 1982 yılında mezun oldu

Üyelikler

• İstanbul Tabip Odası
• Türk Radyoloji Derneği
• Türk Nöroradyoloji Derneği
• Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
• European Society of Neuroradiology
• Radiological Society of North America
• World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology