You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Ekibimiz

Prof. Dr. Mustafa Kemal HAMAMCIOĞLU

Uzmanlık Alanları

-Beyin Tümörleri ve Hipofiz Adenomlarının Cerrahi Tedavisi

Diğer alanlar

-Spinal Kordun (Omurilik) İntrameduller ve Ekstrameduller Tümörleri
-Serebro-Vasküler Cerrahi
-Trigeminal Nevralji ve Hemifasiyal Spazm Tedavisinde
-Mikrovasküler Dekompresyon, Perkütan RF Rizotomi
-Genel Nöroşirürji Pratiği İçinde Yeralan Mikrocerrahi Prosedürleri
-Lomber, Servikal Disk Hernileri

Eğitim ve Deneyim

• Özel Liv Hospital Uus Hastanesi
• Şişli Florence Nightingale Hastanesi
• Doç. Dr. AD Bşk T. C. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, İstanbul (2011 – ..)
• Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Edirne (2011)
• Yrd. Doç. Dr, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Edirne (1996 – 2011)
• Cerrahi Yoğun Bakımlar Kurulu Üyeliği, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, (2008 – 2011)
• Ameliyathane Koordinasyon ve İzleme Kurulu Üyeliği, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, (2006 – 2011)
• Visiting scholar University of Virginia, Department of Neurosurgery, 1999 Charlottesville, Virginia, ABD
• Visiting scholar University of Pennsylvania, The Children’s Hospital of (1999)
• Philadelphia, Department of Neurosurgery, Philadelphia, Pennsylvania, ABD
• Uzm. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD, Edirne (1996)
• Uzm. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul (1995 – 1996)
• Kara Tbp. Er. NBC Okulu, Kenan Evren Kışlası, Küçükyalı, İstanbul (1993)
• Klinik gözlemci The Walton Neurology and Neurosurgery Center, University of Liverpool, Liverpool, İngiltere (1992)
• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı, Nöroşirürji Bölüm Sorumlu ve Saymanlığı,İstanbul Üniversitesi,(1989 – 1992)
• Ar. Gör. Dr. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul (1988 – 1995)
• Dr. Aşkale SSK Sağlık İstasyonu Tabipliği, Erzurum (1986 – 1988)
• Ege Üniversitesi Y.Lisans Tıp Fakültesi (1986)

Üyelikler

• Türk Nöroşirürji Derneği (TND), 1998
• Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği (SSCD), 2005

Ödüller

1. Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi En İyi Türkçe Ödülü: Şimşek, O., N. Süt, M. E. Altunrende, B. Birgili, C. Kılınçer, M. K. Hamamcıoğlu ve S. Çobanoğlu, “Kafa Travmalarında Sağkalımı Etkileyen Nedenler: 1996 – 2006 arası 730 Olgunun Değerlendirilmesi”, Türk Nöroşirürji Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, Antalya, 2007. TND Dergisi, 17(Ek), 63, 2007.

2. 15th Scientific Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN) En İyi Poster Ödülü: Osman ŞİMŞEK, Necdet SÜT, Cumhur KILINÇER, M. Kemal HAMAMCIOĞLU, Dilek MEMİŞ “Predicting Outcome of Head Injury: A Novel, ComputerBased Model” Poster presentation. 15th Scientific Congress of the Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica (EMN), 6-9 May, Antalya, 2010.