You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

BEYİN TÜMÖRLERİ

Tümör Ameliyatlarında Mutlu Eden Sonuçlar

Beyin tümörlerinin semptom ve bulguları arasında kafa içi basıncındaki artışa bağlı baş ağrısı, bulantı, kusma gibi şikayetler ve göz dibinde ödem, ilerleyici motor kayıplar, havale geçirme, bilinç seviyesinde değişiklik ve hormonal bozukluklar ile ortaya çıkabilmektedir. Beyin tümörlerinin önemli bir kısmı cerrahi olarak bütünüyle çıkarılabilirse, radyoterapi ve/veya kemoterapi gibi yardımcı tedavi yöntemlerine gerek kalmamaktadır. Buna karşın cerrahi yollarla bütünüyle çıkarılmış gibi gözükse de tekrarlama olasılığı yüksek bazı tümörlerde takip eden dönemde radyoterapi ve kemoterapi verilmesi gerekebilmektedir.

– Beyin tümörlerinin belirtileri nelerdir?

Beyin tümörü olan hastalarda belirtiler tümörün yerleşim yeri ve büyüklüğüne bağlı olarak farklı şekillerde görülebilir. Beyin tümörü hastalarında en sık belirtiler başağrısı (genellikle sabahları daha fazladır) ve nöbet geçirme (epilepsi ‘sara’ krizi) dir. Bunların dışında kusma, bulantı, görme azalması ve çift görme, bilinç bozukluğu, konuşma ve anlama bozukluğu, unutkanlık, dengesizlik, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma gibi yakınmalardan biri ya da birkaçı görülebilir. Bu belirtilerin bir kısmı genişleyemez bir boşluk olan kafatası içerisinde tümörün büyümesi ile oluşan kafa içi basınç artışına, bir kısmı da beyinin baskı altında kalması ve/veya dokusunun tümör tarafından işgal edilmesiyle ortaya çıkarlar. Bazı tümörlerin özel belirtileri olabilir; hipofiz tümörlerinde el, ayak ve bazı organların büyümesi ve devlik, kısırlık, kortizon fazlalığına bağlı gelişen özel klinik belirtiler gibi…

– Kaç çeşit beyin tümörü vardır?

WHO (Dünya Sağlık Örgütü) beyin tümörleri konusunda geniş bir sınıflandırma yapmış ve bunları kaynaklandıkları hücre / dokuya göre 15 ana gruba ayırmıştır. Her grubun altında farklı yapılarda tümörler yer alır, her tümörün farklı tanı ve tedavi özellikleri vardır. Ama genel olarak bu tümörler iyi ve kötü huylu olarak ayrımlanabilirler.

– Tedavi yöntemleri nelerdir?

Beyine baskı yapan veya dokusunu işgal eden tümörlere genel olarak cerrahi müdahale yapılır ve tümör çıkartılır. Günümüzde modern mikrocerrahi tekniklerle ameliyat mikroskopu altnda , özel floresan boyama ve navigasyon (beyin ameliyatlarında anatomik yön bulucu) teknikleri kullanılarak normal dokuya zarar verilmeksizin başarılı ameliyatlar yapılmaktadır. Bazı tümörler için özel odaklanmış ışın tedavisi (radyoterapi) yöntemleri (Gamma-Knife, Cyberknife ve TrueBeam gibi) kullanılmaktadır. Kötü huylu tümörler ameliyat sonrası tümör öldürücü özel ilaç tedavisi (kemoterapi) gerektirirler.

– Ameliyatlarda yeni yöntemler var mı?

Özel ameliyat mikroskopları ile birlikte kullanılan floresan boyama ve özel filtreler ile tümörlerin normal beyin dokusundan daha farklı görülerek çıkarılması sağlanmaktadır. Ayrıca son yıllarda ultrason ve navigasyon gibi ameliyat sırasında yön bulucu sistemler, hastanın tüm fonksiyonlarının ameliyat boyunca izlenmesi – nöromonitörizasyon- , özel bölgelerde yerleşen tümörler için yapılan uyanık beyin tümör ameliyatları da sıklıkla kullanılmaktadır.

– Riskli gruplar var mı?

Beyin tümörlerinin bazı türleri erkek veya kadında daha sık görülürler. Bazı genetik hastalıklarda (nörofibromatozis, von Hippel Lindau sendromu gibi) beyin tümörleri daha sık görülürler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tümör tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesinden ödün vermeden tümörü yok etmek veya en azından sağlıklı ve kaliteli yaşam süresini olabildiğince uzatmaktadır.

Floresans Kılavuzluğunda Beyin ve Omurilik Tümörleri Cerrahisi

Floresan Guided sayesinde beynin tamamı taranıyor ve tümörlü bölgenin hepsi tespit edilebiliyor. Bu yöntem ile beynin dokusuna verilen zarar en aza indirilmiş oluyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baş ve Boyun Tümörleri

Baş ve boyun kanserleri, erken teşhis edildiklerinde tedavi edilebilen kanser türleri arasında yer almaktadır. Baş ve boyun kanserlerinin büyük çoğunluğu erken dönemde belirti vermektedir. Erken dönemde doğru şekilde uygulanan cerrahi müdahale ile baş ve boyun kanserlerinde hayat kalitesini kaybetmeden tedavi mümkün olabilmektedir. Günümüzün teknolojik gelişmelerine paralel bir şekilde ilerlemekte olan kulak burun boğaz, baş boyun cerrahisi ve radyasyon onkolojisi bilim dalları, rasyonel bir tedavi ile baş-boyun kanserlerinin tedavi edilmesine olanak sağlamaktadır.