You may contact us at : 444 4 548 / 0850 222 2 548

Beyin Cerrahisi

LİV Hospital Ulus Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, deneyim ve uzmanlığın teknoloji ile birleştiği, en zor ameliyatların yüksek başarı oranı ile yapılabildiği bir merkez durumundadır. Merkezimizde beyin, omurilik ve sinirlerin cerrahi yani ameliyat gerektiren hastalıklarının tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda özellikli olarak beyin, omurilik ve hipofiz tümörlerinin ameliyatları intraoperatif navigasyon ve floresans eşliğinde özel ameliyat mikroskobu ve endoskop ile gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde beyin ve omurilik damar hastalıkları intraoperatif ICG anjiyografi eşliğinde yapılmaktadır. Ayrıca fonksiyonel nöroşirürji (Parkinson hastalığı ve diğer hareket hastalıklarında derin beyin stimülasyonu, trigeminal nevralji, hemifasiyal spazm, ağrı ve spastisite cerrahisi), pediatrik nöroşirürji (hidrosefali, sinir sistemi konjenital malformasyonları, kranyosinostozlar), ve erişkin ve çocukluk çağı epilepsi cerrahisi güncel tedavileri Liv Hospital’de yapılıyor. Yine genel nöroşirürji kapsamında yer alan bel ve boyun disk hernileri, hidrosefali, travmatik lezyonların da tedavileri yapılabiliyor. Uygulamaların tümünde modern ekipmanlar ve peroperatuar kayıt sistemleri (nöromonitörizasyon) tecrübeli ekipler tarafından kullanılıyor. Ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri deneyimli nöro anestezi ve nöro reanimatörler tarafından veriliyor. Böylece nöroşirürji ekibinin cerrahi deneyimi en son teknoloji ile desteklenerek hastaların en az riskle, en etkin ve güvenli tedavisi amaçlanıyor.

LİV Hospital Ulus Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, hem konularında uzman ve akademik ekibi, hem de standarüstü dünya kalitesindeki donanımı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisinin uğraşı alanları:

* Beyin, Omurilik ve Periferik Sinir Tümörleri (İntraoperatif floresans boyama, navigasyon, ultrason, MR ve nöromonitörizasyon eşliğinde tümör cerrahisi)

* Beyin ve Omurilik Damar Hastalıkları (anevrizmalar, arteriyovenöz malformasyonlar, kavernomalar, moya-moya hastalığı, arteriyovenöz fistüller, vd) (intraoperatif ICG ve Na Fluoroscein anjiyografi eşliğinde Vasküler Nöroşirürji uygulamaları)

* Hipofiz Cerrahisi (endoskopik / mikroskopik transsfenoidal – burun yoluyla- hipofiz tümör cerrahisi)

* Pediatrik Beyin Cerrahisi (doğumsal malformasyonlar, hidrosefali, kranyosinostoz – kafa şekil bozuklukları-, spastisite, epilepsi cerrahisi, vd.)

* Fonksiyonel Nöroşirürji (Parkinson hastalığı ve diğer hareket hastalıklarında DBS cerrahisi – derin beyin stimülasyonu, Beyin Pili yerleştirilmesi, distoni, tremor, trigeminal nevralji, hemifasyal spazm ve diğer ağrıların cerrahi tedavileri.)

* Epilepsi Cerrahisi (lezyon cerrahisi, invaziv kayıt teknikleri, vagal sinirstimülasyonu)

* Navigasyon / stereotaksi kılavuzluğunda Minimal İnvaziv Mikroskopik / Endoskopik Cerrahi

* Minimal İnvaziv Omurga Cerrahisi ( Bel ve Boyun Fıtıkları, Dar Kanal ve Kaymalar)

* Kafa Travması ve Spinal Travma

* Periferik Sinir Cerrahisi (Sinir sıkışmaları, karpal tünel sendromu ve periferik sinir travmaları)